WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

DZIEŃ GODNO¦CI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO¦CIˇ INTELEKTUALNˇ


 

W dniu 8.05 jak co roku udali¶my się do ¦widnicy na obchody Dnia Godno¶ci Osób z Niepełnosprawno¶ci± Intelektualn±.

Uczestniczyli¶my w przemarszu ulicami Miasta ¦widnica ponieważ chcieli¶my zaznaczyć Nasz± potrzebę akceptacji, tolerancji oraz godnego i przede wszystkim równego traktowania. Chcieli¶my także wyrazić poparcie dla protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Ten dzień jest Naszym ¶więtem dlatego też po przemarszu zaczęli¶my ¶więtowanie na rynku ¶widnickim bawi±c się wspólnie i uczestnicz±c w warsztatach przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawno¶ci± Intelektualn± koło w ¦widnicy.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
 

 


  

     

     |  do góry  |