WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

HORTIKULOTERAPIA


 
Ostatnie dni uraczyły Nas i¶cie wiosenn± pogod±, dlatego też postanowili¶my zrobić porz±dki wokół naszego o¶rodka. W promieniach słońca wszyscy z wielk± przyjemno¶ci± zabrali się do pracy. Jedni wyrywali chwasty, drudzy podcinali krzewy,a jeszcze inny przekopywali ziemię przed posadzeniem ro¶lin.

Niebawem kolejny etap....

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
 


  

     

     |  do góry  |