WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy


 

My również przył±czyli¶my się do akcji Jurka Owsiaka. Przekazali¶my na licytację na Wielk± Orkiestrę ¦wi±tecznej Pomocy własnoręcznie zrobione szkatułki. Doł±czyli¶my się do bicia rekordu na najdłuższy ogon latawca i stworzyli¶my jego czę¶ć. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w prace na rzecz pomocy noworodkom.

 

   

   

   

 


  

     

     |  do góry  |