WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

WYCIECZKA DO KARPACZA


 

W dniach 20-21.10.2016r. uczestnicy ¦DS wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę w malownicze tereny Karkonoszy. Pierwszego dnia naszej podróży udali¶my się do Mysłakowic oraz Kowar gdzie podziwiali¶my miniatury budowli ¶wiata i zabytków Dolnego ¦l±ska.

Mysłakowice zabrały Nas w podróż dookoła ¶wiata, która o dziwo zajęła nam tylko nieco ponad godzinę. W tym czasie zobaczyli¶my m.in. Wieżę Eiffla, Krzyw± Wieżę w Pizie, Big Bena, TadĽ Mahal, Statuę Wolno¶ci, Mur Chiński ale także najbardziej rozpoznawalne budynki w Polsce tj. Pałac Kultury i Nauki oraz Bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Dowiedzieli¶my się wielu ciekawostek dotycz±cych tych budowli np. że całkowita waga Wieży Eiffla wynosi ok 10000 ton, że Krzywa wieża w Pizie pocz±tkowo była prosta, że Pałac Kultury ma 42 piętra i znajduje się w nim 3288 pomieszczeń.

W dalsz± podróż udali¶my się do Kowar gdzie zobaczyli¶my najciekawsze budowle Dolnego ¦l±ska. Nasz± uwagę przykuła miniatura Zamku Ksi±ż, który po raz pierwszy mogli¶my zobaczyć ze wszystkich stron czego nie udało nam się zrobić podczas licznych spacerów w to miejsce. Widzieli¶my tam piękne pałacyki, ¶wi±tynie i zamki m.in. Zamek Czocha, Pałac w Mysłakowicach, Pałac w Mosznej, ¦wi±tynie Wang, Zamek Chojnik itp. Przewodnik opowiedział nam legendę o Kapliczce Wawrzyńca, która mówi o tym, że aby wzi±ć w niej ¶lub narzeczony musi wnie¶ć na rękach swoj± wybrankę od podnóża góry ¦nieżki, aż na sam jej szczyt.

Po obejrzeniu wszystkich miniatur udali¶my się do Karpacza gdzie zakwaterowali¶my się w Pensjonacie Grań, a następnie udali¶my się na pyszny obiad. Z napełnionymi brzuszkami mieli¶my siłę, aby udać się na zwiedzanie Karpacza, w którym obkupili¶my się w pami±tki z tego niesamowitego miejsca. Podczas spaceru podziwiali¶my piękno Karkonoszy. Wszyscy byli zachwyceni otaczaj±cym nas krajobrazem i chętnie pozowali do zdjęć.

Następnego dnia udali¶my się do miasta prawdziwych kowbojów w ¦cięgnach- Western City gdzie udzielił nam się klimat dzikiego zachodu. Już po przekroczeniu bramy przenie¶li¶my się w czasie do ¶wiata szeryfów, rewolwerowców, Indian i poszukiwaczy złota. Jak to przystało na dzikim zachodzie jeĽdzili¶my bryczk± oraz konno, rzucali¶my do celu nożami i włóczni±, strzelali¶my z łuku indiańskiego, rywalizowali¶my we wspinaczce na Pal Męczarni, uczestniczyli¶my w pokazie obsługi bicza i napadu na bank. Zrobili¶my sobie pami±tkowe „listy gończe” i „dolary” z naszymi podobiznami. Uwieńczeniem tego wyjazdu było ognisko z kiełbasami rozpalane przez prawdziwych kowboi.

Wyjazd był dobr± okazj± do zintegrowania Naszej grupy. Zgłębili¶my wiedzę o najciekawszych budowlach ¶wiata i Dolnego ¦l±ska. Dla niektórych podopiecznych był to pierwszy wyjazd do Karpacza dlatego z takim zaciekawieniem uczestniczyli w wycieczce.

 

     

 

 


  

     

     |  do góry  |