WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

SPŁYW PONTONOWY BARDO ¦LˇSKIE


 

Na zakończenie wakacji udali¶my się na spływ pontonowy do Barda ¦l±skiego. Piętnasto kilometrowa trasa przebiegała przez malownicze tereny Przełomu Bardzkiego. Z werw± złapali¶my za wiosła i zanurzyli¶my je w Nysie Kłodzkiej. Wody w rzece był mało, ale naszym wio¶larzom dzielnie udało się przeprawić nas w dół rzeki. 

Przez niski stan wody, sporo mielizn nie mogli¶my szybko płyn±ć i cała trasa zajęła nam 5 godzin. Kamieniste dno utrudniało pokonywanie kolejnych kilometrów. Kilkakrotnie zdarzało się, że musieli¶my wysiadać z pontonu i przepychać go na głębsz± wodę. Gdy nurt rzeki był większy i mogli¶my na chwilę przestać wiosłować podziwiali¶my piękno Kotliny Kłodzkiej. Zachwycali¶my się kolorowymi ł±kami, roz¶piewanym lasem, Górami Bardzkimi. Mieli¶my także okazję zobaczyć mieszkańców tego malowniczego miejsca tj. kaczki, którym nadawali¶my imiona, a także czaple, perkozy i sarenki chowaj±ce się za drzewami. Także pogoda nam sprzyjała. Podczas całego spływu ¶wieciło słońce co jeszcze bardziej dodawało nam chęci i energii do dalszego wiosłowania. Przeżyli¶my fantastyczn± i niezapomnian± przygodę w scenerii namalowanej najpiękniejszymi barwami polskiej przyrody. Był to aktywny wypoczynek poł±czony ze eksplorowaniem natury od strony, której na pewno nie da się zobaczyć id±c pieszo czy jad±c na rowerze.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
 

 


  

     

     |  do góry  |