WIADOMOŚCI

 

   

A A A

  

Spotkanie z Policją


 
Dnia 29.03.2016 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świebodzicach odbyła się pogadanka z Panią Sierżant Jolantą Kowalczyk. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczestników jakie są skutki prawne spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych. 

Podopieczni zostali poinformowani także o niebezpieczeństwach wynikających z zażywania tzw. dopalaczy oraz o konsekwencjach picia alkoholu w miejscach publicznych, o pobycie w izbie wytrzeźwień oraz o sankcjach prawnych będących przyczyną nadmiernego spożywania alkoholu. Podczas pogadanki poruszono także zagadnienia dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej oraz wulgaryzmów. Następnie Pani sierżant zapoznała podopiecznych z przykładami nieprzestrzegania porządku prawnego przez osoby dorosłe, a także z konsekwencjami prawnymi takich zachowań.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem, wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali mnóstwo pytań skierowanych do Pani policjantki .

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja, i omawianie fotografii przedstawiających problem alkoholowy z różnych perspektyw. Podopieczni sami zaczęli nazywać pojedyncze fotografie, a wymyślone przez nich nazwy to m .in. „ Niewolnik kieliszka”, ,,Więzień kieliszka”, ,,Pułapka butelki”, ,,Stop alkoholowi”, ,,Wołanie o pomoc”.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych wśród uczestników. Mamy nadzieję, że pogadanka ta pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w ośrodku jak i poza nim. 

 

   

   

   

 


  

     

     |  do góry  |