WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

Na gor±co …


 

Na gor±co, prosto z kuchni, proszę Państwa KOPYTKA! Tak oto nasi Podopieczni dzisiaj kopytkowali podczas treningu kulinarnego. Zajęciom towarzyszyła dawka pozytywnej energii, masa ¶miechu i co najmniej 5 kilo m±ki w powietrzu! A jaki był ich smak...

Żałujcie!!!

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
 


  

     

     |  do góry  |