WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

¦więta, ¶więta i po ¶więtach


 
Dziękujemy. Dziękujemy naszym Go¶ciom za tak liczne przybycie i spędzenie z nami tego wyj±tkowego czasu, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia. Co prawda miała ona miejsce 22.12.2015, ale nie data jest w tym wszystkim najważniejsza, a czas, ludzie i towarzysz±ce temu emocje... 

To wyj±tkowy czas, w którym wszyscy razem się spotykamy i mamy chwilę wytchnienia, by na spokojnie porozmawiać i przy jednym stole, jak prawdziwa rodzina - po¶więtować. Prawdziwa rodzina - jak na ¦rodowiskowy Dom Samopomocy przystało.

 

   

   

   

   

   

   
 
 


  

     

     |  do góry  |